Vrouw met Kind / de Lente


Kamerlingh Onnesweg hoek Lorentzweg (aan Lorentzvijver), Hilversum

Joop Hekman (Geb 1921)
1962
Franse kalksteen

Zie ook:
Website van de gemeente Hilversum met lokaties en beschrijvingen van openbare kunstwerken in de gemeente

Ander werk van Hekman in het Gooi: Leraar met Leerlingen, Bussum