Schapen

Schaapskooi, Oude Naarderweg 2, 1261 BK Blaricum

Ter gelegenheid van de heropening van de schaapskooi op de Blaricummerheide op 4 april 2009 zijn schapen van graniet (afkomstig van zwerfkeieien uit de ijstijd) geplaatst.
Ter nagedachtenis aan de schapen die in 2007 omkwamen door de brand in de schaapskooi.

Kunstenaar: Cees van Swieten, Leersum

Foto's nieuwe schaapskooi