Villa

Parklaan 33, Bussum

Architect: K.P.C. de Bazel, 1901
Opdrachtgever: mw Klasiena C. Boxman - Winkler, schrijfster (1857-1924).
Zij liet de Bazel in 1904 een knechtswoning bouwen op nr 31.