Gemeentelijk Sportpark

Meerweg 63, Bussum
Aanleg in 1922.
Sportvelden, beheerderswoning en kiosk.
Architect: G. Hartstra, gemeentearchitect. Officiele opening in april 1923 door burgemeester H. de Bordes.

Oorspronkelijk thuisbasis voor de voetbalclubs A.W. en D.V.V., later B.F.C. genaamd.
Nu alleen B.F.C. (A.W. naar de sportvallei)