St Vitusschool

St Vitusstraat 2, Bussum
Bouwjaar: 1994 (opening 15 juli 1994)

St Vitusschool is een fusie van Mariaschool, Koepelschool, Fatima-Jozefschool en de peuterspeelzalen Draaitol (Mariakerk), De Rekeltjes (H.Hartkerk) en De Bengeltjes (St. Jozefkerk)

De school is gebouwd op de fundamenten van de voormalige Broederschool.

Website St Vitusschool, katholieke basisschool

Op het schoolplein staan een aantal houten kunstwerken van de kunstenaar Miriam Bolder.
Onthulling op 25 april 1996.
In 2011 niet meer aanwezig.