Electrobuurt

Hilversum Buurt (62) in de wijk Oost in Hilversum.

Buurtgrenzen (beginnend bij oostelijke grens, met de klok mee):
Jan van der Heijdenstraat - Lorentzweg - Franklinstraat - Bakkerstraat - Boerhaavestraat - Larenseweg.

Straten in deze buurt:
Straatnaam
Interne links
Amperestraat
Bakkerstraat
Bellstraat
Boerhaavestraat
Coulombstraat
Edisonplein6e Gemeentelijke Woningbouwcomplex
Edisonstraat6e Gemeentelijke Woningbouwcomplex14e Gemeentelijke Woningbouwcomplex
EemnesserwegTheater AchteromBasisschool Kruispunt
Franklinstraat
Galvanistraat14e Gemeentelijke Woningbouwcomplex
Jan vd Heijdenstraat
Larensewegvm Campina melkfabriek
Melkfabriek
Morsestraat
Ohmstraat
Siemensstraat
Voltastraat
Wattstraat
Zuivelpad

In deze buurt bevindt zich het 6e (Edisonplein) en 14 Gemeentelijke Woningbouwcomplex van architect W.M. Dudok.

Voorts arbeiderswoningen uit de jaren '20 van de vorige eeuw van de Bouwvereniging St. Joseph, oorspronkelijk een vrijwilligersorganisatie vanuit de RK Arbeidersbeweging.
Architect van de Bouwvereniging was Nic. Andriessen.

Plannen van de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken om de buurt te slopen en te vervangen door nieuwbouw stuitten op heftig verzet van bewoners en politiek.
Inmiddels heeft de Stichting besloten de huizen te gaan renoveren.
Mogelijk dat het College van B&W, na de daarvoor vereiste procedures, in het voorjaar van 2009 de buurt aanwijst als gemeentelijk monument.

Deze buurt bestaat uit de complexen 2, 3 en 4:
Complex 2 (nu 102) uit 1922:
Jan van der Heydenstraat 102 t/m 122
Voltastraat 81 t/m 117
Eemneserweg 142 t/m 166
Wattstraat 1 t/m 15
Wattstraat 2 t/m 12

Complex 3 (nu 103); 1924
Jan van der Heydenstraat 124 t/m 152
Ohmstraat 27 t/m 77
Voltastraat 32 t/m 62

Complex 4 (nu 104); uit 1926
Amp�restraat 35 t/m 55
Coulombstraat 1 t/m 15
Coulombstraat 2 t/m 32
Ohmstraat 1 t/m 19
Ohmstraat 21 t/m 25
Voltastraat 20 t/m 30
Voltastraat 75 t/m 79

Totaal 176 woningen

Complex 2
Complex 4
Complex 3