De kei van Hilversum

's-Gravelandseweg/Schoutenstraat, Hilversum
13.000 kg
In 1916 gevonden op Westerheide op de Aardjesberg, bij de aanleg van een fietspad
In de Middeleeuwen "dienst gedaan" als grenssteen tussen Hilversum en Laren.
Gekocht voor f 10,- door Jelle Hingst.
Door Floris Vos, erfgooier en directeur van Oud Bussem, verplaatst naar het centrum van Hilversum. In mei 2007 verplaatst naar een plek op het plein vlak naast de kiosk.

Kei is een zwerfkei afkomstig uit Scandinavië, hier terecht gekomen in de voorlaatste ijstijd (Saalien, ca 370.000 - 130.000 v Chr.)