Larenseweg


Radiaal, vanaf centrum van Hilversum (NS-station), in richting NO naar Laren.
Kruist de Jan van der Heijdenstraat,
ter hoogte van Dr. J.M. den Uylplein aansluiting op de buitenring (Johannes Geradtsweg en Kamerlingh Onnesweg).
Vlak voor de weg in Laren eindigt kruist deze de A1.

Vanaf Dr. J.M. den Uylplein eenrichtingsverkeer richting centrum.

Aan het begin van de straat het voormalige station van de Gooise Tram.
Op nr 30 de voormalige katholieke huishoudschool, later appartementen en kantoor van Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (tot juli 2005).
Op nr 34 de in december 2005 gesloten melkfabriek van Campina.
Tussen Jan van der Heijdenstraat en Dr. J.M. den Uylplein arbeiders woningen van de Volksbondbouwvereeniging Hilversum uit 1914-1915
Architecten: C. de Groot Jzn. en E. Verschuijl

Bij het Dr. J.M. den Uylplein, op Larenseweg nr 279 het servicestation van H. Bunders, uit 1950.
Er tegenover (nr 277a) staat aan het plein sinds 1933 de voormalige politiepost van W.M. Dudok, oorspronkelijk afkomstig van de Kerkbrink (1916).
Thans in gebruik als kapperszaak.