Het Hof

Jacob Roggeveenstraat, Hilversum

Renovatie van 5 naoorlogse portiekflats, met aanbrengen van balkons aan de zonzijde, nieuwe gemetselde gevels, inpandige balkon aan de noordzijde bij de keuken getrokken.
De naar elkaar toegekeerde kanten van de flats hebben dezelfde kleur metselwerk.

Architecten: Idioom architecten, 2009-2010.
Opdrachtgever: Woningcorporatie De Alliantie

De renovatie werd genomineerd voor de Hilversumse Architectuurprijs 2009-2010

Op de kopse kanten zijn kunstwerken "Zintuigen" aangebracht van kunstenares Margreet Hajee (2010).