Bussumese Meent

Tussen de gemeentegrens Hilversum (Hilversumse Meent)-Bussum over de koedijk, evenwijdig aan de Hilversumsemeentweg, de Prinses Irenelaan, Breedelaan, Nieuwe 's-Gravelandseweg en de Franse Kampweg. Behoort bij de gemeente Bussum.

In 19e eeuw reeds afgegraven eng.
Het wordt doorsneden door brede sloten en door de vaart het Luije Gat.
de oorspronkelijke arme grond (dekzand) is door bemesting door land- en tuinbouw voedselrijker geworden.

ligt een door diverse sloten doorsneden natuur- en landbouwgebied.

Eind jaren '80 van de vorige eeuw waren er plannen voor een golfbaan.

De rozenkwekerij de Wilde is verhuisd van de Prinses Irenelaan naar de Hooftweg in Bussum. Op het vrijkomende terrein worden villa's gebouwd, terwijl een deel van de oorspornkelijke kwekerij samen met de rest van het gebied door het Goois natuurreservaat is ontwikkeld tot zanderij Cruysbergen.

Foto's van de Bussumse Meent
Vóór de ingreep door GNR.