RK Vituskerk

Hooghuizenweg 36, 1272 CA Huizen

Architect: S.G. Barenbrug, 1949
Bouwpastoor: B. Jongerius
Kruisop het torentje gemaakt doo Schaap bij fa Fecken

laatste dienst op 3 februari 2017.
Na drie jaar leegstand is het pand per 12 juli 2020 weer in gebruik genomen door De Brug, een Christelijke Gemeenschap (voorheen bijeenkomsten in Gebouw Silo)

Website RK Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck