Pniël kerk


Chr. Geref. Kerk
Lid van het Evagelisatie Platform Hilversum

van Ghentlaan 47, Hilversum
Gebouwd in 1960/1961
Architect: C. Trappenburg

Boven de ingang een (keramiek) mozaïek van Pieter van Velzen en Jan Oosterman, voorstellende "Jacob worstelt met de engel", uit 1960.

Kerk: Gemeentelijk Monument