vm Gemaalhuis

Noordpolderkade 1, Muiden

Stoomgemaal uit 1892, met afwatering van de Noordpolder op de Naardertrekvaart.
Nieuw gemaal in 1935, electrificatie in 1941.
In april 1945 ernstig beschadigd door de Duitsers, die de Noordpolder onder water zetten door de inundatieschuif opbliezen, enkele dagen later ook de waterkering.

Huis enkele malen gemoderniseerd.
Sinds 2004 buiten gebruik.
Huidige bestemming woonhuis.

Het nieuwe gemaal van de Noordpolder staat ruim een kilometer oostelijker aan de Naardertrekvaart.