Muiderslot

Herengracht 1, Muiden.

Waarschijnlijk gebouwd voor 1280.
In 1281 kwam het in handen van Graaf Floris V van Holland, "Der keerlen God".
Slot fungeerde als tolburcht voor de handel over de Vecht naar Utrecht.
Floris zat enige tijd in zijn eigen slot gevangen (door de adel: Geraert van Velsen, Herman van Worden en Gijsbrecht van Aemstel.
Bij zijn bevrijding door boeren werd hij bij Muiderberg door een van de edelen doodgestoken.
Floris werd 41 jaar oud. De Florissteen in Muiderberg herinnert aan de geboorte van Floris in Leiden en diens dood in Muiderberg.

Gesloopt door de bisschop van Utrecht Willem van Mechelen, nadat hij het slot in 1297 heeft veroverd
Herbouw op de fundamenten van het oude slot rond 1370 door Hertog Albrecht.
Vanaf 1577 eigendom van de Staten van Holland en ambtswoning voor de Drost van Muiden en Baljuw van Naarden en Gooiland.
Pieter Corneliszoon Hooft wordt baljuw in 1609.
In 1672 (inval Fransen) wordt het slot een kazerne en maakt het deel uit van de Hollandse Waterlinie.
In 1795, bij het uitroepen van de Bataafse Republiek verliest de slotvoogd van het Muiderslot zijn functie. Het gebouw wordt gebruikt als staatsgevangenis, kazerne en munitiedepot.
In 1824 ontruimt het Departement van Oorlog het pand. Het wordt te koop gezet met de toezegging dat het gesloopt mag worden.
Na protesten tegen de sloop gaat de verkoop niet door.
In 1878 wordt het Ministerie van Binnenlandse Zaken eigenaar, dat het voor publiek open stelt.
Eerste restauratie start in 1895, onder leiding van architect Berden.
Tweede restauratie vanaf 1956, waarbij reconstructies van de vorige restauratie als te fantasierijk weer worden verwijderd. Ook het terrein rond het kasteel wordt in 17e eeuwse staat teruggebracht met pruimenboomgaard en kruidentuin.
De laatste restauratie is gestart in 1999: herstel van vesting en tuinen en heraanleg van de oorspronkelijke groentetuin, de Warmoeshof.

Rijksmonument nr 30107

Website Rijksmuseum Muiderslot