Zeepier

Muiden

Van zuid naar noord lopende pier, aan de oostzijde (Muiderslot-kant) van de haven.
In 1871 aangelegd om de bereikbaarheid van de haven, vooral bij zuidenwind, te verbeteren