Bastion Oud Molen

Een van de 6 bastions van de Vesting Naarden.
Noordwestkant van de Vesting, tussen Bastion Nieuw Molen (west) en Bastion Katten (noord)

Op het Bastion de volgende militaire gebouwen en bouwwerken:

Vanaf Oud Molen loopt de Westbeer naar de Westdijk.
Dateert uit 1676; onderdeel van de zeewaterkering

Arsenaal
Kazerne
Poterne c
Doorgang naar punt I'
Autowerkplaats
autowerkplaats01