Jan Amos Comenius

Naarden

Comenius

Jan Amos Komenský, 1592(Nivnice-Moravië) - 1670 (Amsterdam)
Tsjechische filosoof, pedagoog en theoloog.
Priesterwijding in 1616, pastoor te Fulnek.
Na 1620 ivm reformatie uitgeweken naar Polen (Leszno).
In 1632 gekozen tot (laatste) bisschop van de kerk der Boheemse Broeders.
Vestigde zich in 1656 in Amsterdam, nadat hij door de brand van Leszno al zijn beztiiting was kwijtgeraakt.
Publicist van vooral werken over onderwijsmethoden.

Comenius werd begraven in de toenmalige Waalse Kerk te Naarden (nu Comeniusmuseum).
Voor zover bekend was dit enige relatie tussen Comenius en Naarden.

Jan Amos Komensky (Comenius).

Grondlegger van het westerse schoolsysteem.

In Naarden staat een standbeeld van Comenius bij de Grote kerk en bevindt zich het Comeniusmuseum

Standbeeld
Borstbeeld
Mausoleum
Museum