Dienstwoningen

Flevolaan 34 en 36, Naarden

Architect: K.P.C. de Bazel, 1904

Voormalige dienstwoning bij de Melkerij Oud Bussem
Op nr 36 woonde de bedrijsleider.
Op nr 34 woonden de ongehuwde boerenknechten.

Rijksmonument, nr 525066; complexnr 525068

Nr 34
Nr 36