Flessenspoelerij

Flevolaan 45, Naarden

Architect: K.P.C. de Bazel, 1904

Behorende bij de Melkerij Oud Bussem
Verbouwd tot woningen

Rijksmonument, nr 525179; complexnr 525068