vm Geniehuis

Oostwalstraat 1, Naarden

Ca 1875.
Daarvoor stond er op deze plaats het telegraafkantoor uit 1867.
Onbekend of dit is afgebroken of is geintegreerd in het nieuwe pand.
Woning van de opzichter van de vestingwerken, directiekeet, opslagruimte voor de genie.
Vanaf 1907 huisvesting voor het bureau van de Genie (daarvoor Markstraat 32).
Meer recent: huisvesting gemeentelijke dienst en muziekschool.
Nu bureau aannemer.