Groene Brug

Amsterdamsestraatweg, Naarden

Brug over de buitengracht, aan de westzijde (richting Amsterdam)
Oorspronkelijk lag hier een houten ophaalbrug.

Amsterdamsestraatweg