Villa

Lambertus Hortensiuslaan 15, Naarden.

Gebouwd door de heer Vettewinkel, ca 1900.
Later kindertehuis van het Leger des heils en
Belastingkantoor.
Thans: Hoofdkantoor Konigskinderen, organisatie voor kinderopvang
Website Koningskinderen