Plantsoen

ussen Graaf Willem de Oudelaan en Juliana van Stolberglaan, Naarden

Aan westzijde begrensd door Koningin Wilhelminalaan.
Aan de Kon Wilhelminalaan staat in het plantsoen een kunstwerk.

gwdeoudelaan10