Laarder Eng

Gemeente Laren
Restanten van de Laarder Eng.
9 ha

Tussen Laren en de Rijksweg A1 en aan de NO-zijde van Naarderstraat

Deel van de Eng beheerd door Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (SOLL).