Fort Uitermeer

Uitermeer 1, Weesp

Gelegen tussen de Vecht, de 's-Gravelandsevaart en de provinciale weg Bussum - Amsterdam (Loodijk).

Torenfort ter bescherming van toegangsroutes naar Amsterdam:
- uitmonding 's-Gravelandsevaart in de Vecht
- spoorlijn Amsterdam - Hilversum

Eerste fortificatie rond sluis uit 1673.
Huidige fort bestaat uit:


Onderdeel van de Stelling van Amsterdam / Hollandse Waterlinie.

Fort is op 22 april 2008 in erfpacht gegeven aan de Stichting Uiteraard Uitermeer

In 2018 is de zwaaikom aan de oostelijke zijde van de sluis uitgegraven.
De sluis diende om het verschil in waterstand tussen de 's-Gravelandse vaart en de Vecht te overbruggen en had een rol bij een eventuele inundatie in de telling van Amsterdam.

Rijksmonument

Naast het fort staat Paviljoen Uit & Meer.

Andere torenforten in de regio: