Wacht- en electriciteitshuisje

Leeuwenlaan, 's-Graveland (Gemeente Wijdemeren)

Architect: P.H. Burger
ca 1930

Er naast staat de gedenkbank ter ere van D.J.H. Baron van Harinxma Thoe Slooten,
burgemeester van Ankeveen en 's-Graveland.