St. Aloysiuscollege
Prins Bernhardstraat 160 (destijds Schapenstraat), 1211 GK Hilversum

Gebouwd als R.K. jongensschool in 1903.
De bovenetage was de St. Jansschool (tussenschool) voor leerlingen van rijke ouders.
De benedenetage was de St Vitusschool voor de armen.
In 1908 uitbreiding met een extra vleugel en een gymnastieklokaal.
De leerlingen van de St Jansschool werden in de uitbreiding gehuisvest, die de naam St Aloysiusschool kreeg.
Architect: P. Andriessen, gemeentearchitect van Hilversum
Er waren 3 scholen: armenschool (St. Vitusschool), rijkenschool (Aloysius) en een tussenschool (St Jansschool).
St Jansschool, later (1924) RK Nijverheidsschool.
Sloop van een deel van de school voor aanleg van de Prinses Beatrixtunnel in 1937, waarna de.
Vanaf 1972 Aloysius MAVO (na afbraak deel school voor aanleg Schapenkamp) en thans school voor vmbo.
Nieuwbouw in 2012 aan Schapenkamp.
Deze nieuwbouw is genomineerd voor de Hilversumse Architectuurprijs 2011-2012

Website school: www.klg.nl/klg_sta

Pand aangekocht door DS Verzorgd Wonen en Domanus Magnus voor de verbouwing tot seniorenappartementen.
In 2017 echter verkocht aan Alberdingk Thijm Scholen.

Gemeentelijk monument