Klein Rome


Maakt deel uit van St. Vitusbuurt.

Arbeiderswijk, waartoe de volgende straten behoren

Buurt tussen spoorlijn Hilversum - Utrecht en de RK St. Vituskerk

Klein Rome genoemd op grond van het feit dat vrijwel alle bewoners rooms-katholiek waren.

Voor een beschrijving van het leven in de wijk zie:
"Herinneringen aan mijn rijke roomse jeugd"
Martin Ros
Uitgeverij Aspekt
ISBN 90 5911 079 X