Ziekenhuis

Ziekenhuis Hilversum
van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum
Sinds 1 januari 2006 gefuseerd met ziekenhuis Gooi-Noord in Blaricum.
Vanaf 14 oktober 2006 heet het ziekenhuis: Tergooiziekenhuizen, locatie Hilversum

Geschiedenis
Eerste ziekenhuis in Hilversum: 1891 in woonhuis aan Langestraat; 3 bedden voor verpleging door zusters van de H. Caroleus Borromeus uit Maastricht.
Opening van het RK Ziekenhuis aan de Koningsstraat op 15 augustus 1893.
Opening van het Diakonessenhuis aan de Neuweg op 30 juli 1918.
Opening Sanatorium Zonnestraal op 12 juni 1928.
Opening nieuwe Diakonessenhuis aan de van Riebeeckweg (huidige locatie) op 7 januari 1965.

Fusie van Zonnestraal, Diakonessenhuis en RK Ziekenhuis op 1 februari 1983.
Opening nieuwe (fusie-) ziekenhuis Hilversum, na vernieuwbouw Diakonessenhuis op 11 december 1991.
Sluiting RKZ en Zonnestraal 1991-1992.

Fusie Ziekenhuis Hilversum met Ziekenhuis Gooi Noord in Blaricum per 1 januari 2006.
Onthulling nieuwe naam: "Tergooiziekenhuizen" op 14 oktober 2006.
Vanaf juni 2013: "Tergooi"

Op rotonde voor het ziekenhuis: bronzen beeld van Pépé Grégoire: "Tirade"
In de tuin van het ziekenhuis beeld van Jacob en de Engel.

Eerste paal nieuwbouw Tergooi ingebracht op 30 september 2019. De nieuwbouw vervangt de locaties Hilversum en Blaricum.