Oude Algemene Begraafplaats

Hoek Naarderstraat en Ceintuurbaan
Ingang: Prins Bernhardplein 1, Huizen

Grond aangekocht in 1814
In gebruikname 1828 (voordien werd men betgraven in of rond de Oude Kerk).
Uitbreiding van het terrein (in westelijke richting langs de Naarderstraat) in 1895.
Deze uitbreiding is nooit in gebruik genomen. In 1940 werd dit terrein bestemd voor de bouw van het gemeentehuis.
Toegangshek: eind 19e eeuw
Aula: 1954
Grensmuur in 2005 gerestaureerd.

Op het oudste gedeelte van de begraafplaats staan alleen gietijzeren nummerpaaltjes, vanuit Calvinistische overtuiging dat er geen grafmonumenten op begraafplaatsen horen te staan (na de dood is iedereen gelijk), door de nuchtere kijk van de Huizers op de dood en de armoede in het vissersdorp.
Vanaf ca 1900 verschijnen er grafmonumenten.
Na 1953, in gebruikname Nieuwe Algemene begraafplaats, zijn geen nieuwe graven meer gedolven.

(Bron: Tussen Vecht en Eem)