Landgoed Hilverbeek

Gemeente Wijdemeren
Leeuwenlaan (noordzijde; tussen 's-Graveland en Hilversum), 's-Graveland.

Buitenplaats in 's-Graveland.
Landhuis, koetshuis en boerderij Stofbergen.
Eigendom: Vereniging Natuurmonumenten Groot 55 ha
Parkbos, aangelegd in de 17e eeuw, akkers en weilanden.

Huidige landhuis stamt uit ca 1725.
De tuinaanleg in landschapsstijl is gerealiseerd in de 2e helft van de 18e eeuw, toen Coenraad Jacob de Leeuw en Jacoba Arendina Meulenaar eigenaars waren (vanaf 1758).
In 1810 door Henrick Bicker aangekocht en verbouwd tot huidige toestand.
Aan de zijkant liet hij een tuinmanswoning en een koetshuis bouwen.

Jhr Hendrik Six kocht het landgoed in 1828.
Zijn zoon Pieter Hendrik trouwde met Henriette d'Ablaing van Giessenburg.
De wapenschilden van de Six en de fam d'Ablaing zijn aangebracht in de omlijsting op de eerste verdieping.
Hun dochter Louise trouwde in 1890 met Frans Ernst Blauw, bewoner van Westerveld, die een belangrijke rol zou gaan spelen in 's-Graveland.

Jan Willem Six (jongste broer van Louise) verkoopt in 1933 Hilverbeek aan "Natuurmonumenten" voor het bedrag van f 150.000.

Het huis werd in 1944 ernstig beschadigd door een neergestorte V2 raket.
Restauratie in 1947 met weglating van de rond 1860 geplaatste bovenverdieping.

Stofbergen behoorde vanaf eind 17e eeuw bij Hilverbeek.
De eenvoudige boerderij stamt uit 1636.

Ook Spiegelrust behoort tot Hilverbeek, na aankoop in 1761 door Jacob de Leeuw.
De Leeuw kocht ook Heilust in 1774. Dit maakt sind het begin van de 19e eeuw deel uit van Jagtlust

Rijksmonumenten:
Landhuis (nr 523476)
Koetshuis en Orangerie (nr 524071)
Brug met toegangshek(nr 523818)
Historische park- en tuinaanleg (nr 523706)
Moestuinensenble met tuinhuis en slangenmuur (nr 523707)
Brug, neogotisch (nr 524070)
IJskelder (nr 524072)
Boerderij Stofbergen (nr 524073)

Stofbergen

Overzicht eigenaren Hilverbeek (gevestigd op de kavels 4 en 5 aan het Noordereinde te 's-Graveland)

1634Anthonis Oetgens van Waveren, heer van Waveren, Botshol en Ruige Wilnis
Oud-burgemeester van Amsterdam

Geboren in 1585.
Gehuwd met Anna Spiegel
Overleden in 1658;
De erfenis werd onder neven en nichten verdeeld middels loting.
kavels 13 (zuidelijke helft)14, 15, 16 en 17.
In totaal ca 80 ha aaneengesloten.
Het terrein werd bij de ontginning in tweeën gedeeld door de aanleg van een weg (de huidige Leeuwenlaan).
Hilverbeek werd ten noorden van de Leeuwenlaan aangelegd (op de kavels 13-15).
Op het oostelijk deel van het terrein is zand afgegraven.
Op de plaats van het huidige landhuis bouwde Waveren reeds een hofstede.

Ten zuiden van de Leeuwenlaan bouwde Waveren de hofstede Spiegelrust (naar zijn echtgenote), recht tegenover de hofstede Hilverbeek.

Aan de noordwestelijke punt van het landgoed wordt in 1657 de NH-Kerk gebouwd (Noordereinde 14), met pastorie en begraafplaats.

1658Alida van Waveren (1616-1668),
dochter van Anthonis Oetgens van Waveren.
Gehuwd met Lodewijk van Alteren (1608-1680)
Erft het westelijke deel van Hilverbeek, met hofstede.
Waarschijnlijk werd Hilverbeek al in deze tijd ook in de winter bewoond.
1658Joan van Waveren (1613-1670),
zoon van Anthonis Oetgens van Waveren.
Gehuwd met Debora Blaeuw (1629?-1702) in 1658.
Na het overlijden van haar echtgenoot trouwt Debora in 1673 met Johannes Hudde (1628?-1704)
Erfde ca 19 ha van de kavels 13-15 (het oostelijke deel) met de boerderij Stofbergen.

In 1713 komt dit deel als erfenis in handen van Anna Catharina van waveren

1668Anna Catharina van Alteren (1644-1722),
dochter van Alida van Waveren en Lodewijk van Alteren.
Gehuwd met Daniël de Dieu(1619-1692)
Erft het westelijke deel in 1668 en in 1713 het oostelijke deel (Stofbergen)
1722Ludovicus de Dieu (1670-1733),
Gehuwd met Adriana Six (1669-1739)
Erft Stofbergen
1722Hendrik Aurelis de Dieu (1671-1727),
Erft Hilverbeek
1724Mr Hendrik Bicker (1670-1738),
gehuwd met Catharina Cornelia Backer (1682-1758)
Zij hertrouwde in 1739 met Willem Munter (1682-1759), burgemester van Amsterdam.
Aankoop Hilverbeek op 18 april 1724
Aankoop Stofbergen 23 september 1724
In deze periode is waarschijnlijk het huidige landhuis gebouwd.

In 1730 pacht Bicker het achter zijn land liggende deel van het Naarderveld (eigendom van de stad Naarden) van de Staten van Holland.
Na protest van Naarden koopt Bicker het land van Naarden in 1731.

1758Johanna Sara Pels ( -1791),
weduwe van Mr Jan Bernd Bicker (neef van Hendrick Bicker)
Johanna Sara Pels bewoonde Schaep en Burgh tot haar door in 1791. Zij laat Hilverbeek nog in 1758 veilen.
1758Coenraad Jacob de Leeuw ( - 1786),heer van Schalkwijk
Gehuwd met Jacoba Arendina Meulenaar.
De Leeuw opverlijdt op 20 december 1786.
Zijn echtgenote op 17 januari 1806.
Aankoop Hilverbeek, Stofbergen en deel Naarderveld op 4 december 1758.

Aanleg in landschapsstijl.

In 1761 koopt de Leeuw Spiegelrust van Jan du Bois.

In 1774 koopt hij van Helena Catharina Grill de hofstede Heilust, gelegen ten oosten van Spiegelrust (deel van Trompenveld) en vanaf 1820 onderdeel van het landgoed Jagtlust.

Bronnen:
"Hilverbeek te 's-Graveland", U.M. Mehrtens, Rijksdienst voor de monumentenzorg, 1988