Hoorneboegse Heide

Gemeente Hilversum
Goois Natuurreservaat.
Ca 190 ha

Voornamelijk heidegebied.

Ligging:
Ten zuiden van Hilversum, in het oosten (bosrand) doorlopend tot aan de Utrechtseweg.
In het westen grenzend aan Loosdrechtsebos (met landgoed Zonnestraal) en
in het zuiden begrensd door de Noodweg.

Heide wordt begraasd door Charolais runderen.

Op het hoogste punt, 24m boven NAP, landgoed Hoorneboeg, thans een conferentiecentrum.