Mobilisatiecomplex

Nw 's-Gravelandseweg 80, Bussum

Oppervlakte: 11,5 ha

Bebouwing met:
- 16 loodsen (1956, 3 uit 1993)
- 2 munitiebunkers (1956)
- 1 wachtgebouw (1956)
- 1 brandweergebouw (1956)

Tot 2000 in gebruik door Koninklijke Landmacht
Nieuwe bestemming: aankoop in 2010 door de gemeente Bussum.
Op een terrein van 2 ha zullen luxe woningen worden gebouwd.
rest van het terrein zal aan het GNR (Goois Natuurreservaat) worden overgedragen.