Bilthoven - Uitbreidingsplan Bieshaar

Woningen aan Bildzigt, Meyenhagen en Beatrixlaan, Bilthoven.
In 1955-1966 gebouwd in de hoek gevormd door de Groenekanseweg en de 1e Brandenburgerweg.
Projectontwikkelaar: Johan Matser
Architect: bureau W.M. Dudok en R. Magnée

Complex bestaat uit 78 huizen en uit drie typen.
Verder garages en schuren.

In 1961-1962 is ten zuiden van dit complex een appartementengebouw naar ontwerp van W.M. Dudok gebouwd.