Gewelfschilderingen Grote Kerk Naarden

Het eikenhouten gewelf is in ca 1510 in de kerk aangebracht.
In de periode tot 1518 is het hele gewelf, inclusief steunbalken beschilderd met bijbelse motieven, aan de noordzijde afbeeldingen uit het leven van Jezus, aan de zuidzijde daarmee corresponderende oudtestamentische afbeeldingen.
In het koor (oostzijde) is het laatste oordeel afgebeeld.

Restauratie in de periode 1965 - 1978.
Daarbij is het gewelf plank voor plank uit de kerk gehaald en opgesteld in de lege Andreaskerk, alwaar de daadwerkelijke rasuarie van de schilderingen plaatsvond..