(vm) AVRO-studiogebouwen

Voormalige AVRO-studio's aan de 's-Gravelandseweg 50-52, en Hoge Naarderweg 1, Hilversum

Archtecten: B. Merkelbach en Ch.F. Karsten.
A. Bodon was chef de bureau en had belangrijk aandeel in detaillering en inrichting. hij ontwierp o.a. de orkeststoel. 1934-1936.
Opening studiogebouw 1 ('s-Gravelandseweg 52): 5 juli 1936.
In de periode 1937-1940 uitbreiding met kantoorvleugel (Hoge Naarderweg 1)
Opening studiogebouw 2 ('s-Gravelandseweg 50): 1940
Naar de vorm kreeg het gebouw de bijnaam: vioolkist
Studiogebouw 1 en studiogebouw 2 zijn met elkaar verbonden door een tunnel onder het Melkpad.

Voordien werd vanaf 1923 een villa aan de Witten Hullweg 1-3 (gesloopt voor de bouw van het raadhuis) en vanaf 1928 de villa Sole-Mio aan de Oude Enghweg 4 gehuurd voor gebruik als studio.

Van 1958 tot 2000 gebruikte de AVRO de aan de overzijde van de 's-Gravelandseweg liggende villa Kruisvoorde als kantoor. Het hoofdbestuur was hier gevestigd.

Uitbreiding aan de noordzijde van het complex in 1972: "TV-flat".

Complex door AVRO verlaten in 2000 na gereedkomen AKN-gebouw.
Het concertorgel en het kerkorgel, beide in de jaren '30 vervaardigd in Engeland, gingen in opslag.
In 2012 is besloten het concertorgel te plaatsen in het Muziekcentrum van de Omroep (de voormalige VARA-studio's aan de Heuvellaan).

Op 1 september 2002 is omroepvereniging Veronica in het pand van Studio 1 getrokken.
De vergulde letters A.V.R.O. werden op 29 augustus 2002 verwijderd.

Rijksmonumenten: Studio 1 en 2

Het beeld van de Zaaier van Pieter Starreveld dateert van 1951. Het beeld werd aangeschaft t.g.v. het 25-jarig bestaan van de AVRO. Meer foto's van "De Zaaier".
In de tuin van het complex zijn verder nog te vinden de kunstwerken: "Communicatie" en "De Belofte" (Kees Verkade t.g.v. 65-jarig bestaan AVRO.

Overzicht van door de AVRO gebruikte panden:

 • 's-Gravelandseweg 48, villa 's-Gravenhoek
 • 's-Gravelandseweg 50, Studiogebouw 2, 1940 - 2000; (na afbraak villa Heuvelrust)
 • 's-Gravelandseweg 52, Studiogebouw 1 1938 - 2000; (na afbraak villa Bagatelle)
 • 's-Gravelandseweg 56, villa, kantoor (?), 1940 - jaren '50, afgebroken in jaren '50
 • 's-Gravelandseweg 58, villa Aurora, kantoor (?), 1959 - 1972, afgebroken in 1972
 • 's-Gravelandseweg 45, villa Kruisvoorde; 1958-2000; zetel hoofdbestuur
 • 's-Gravelandseweg 80, AKN-gebouw; 2000 - heden (na afbraak dubbele villa-'s - Gravelandseweg 78 en 78a, villa Heuvelhoeve - 's-Gravelandseweg 80, villa Alientje 's-Gravelandseweg 80a en villa Corvill - Steynlaan 1)
 • Hoge Naarderweg 1, uitbreiding Studiogebouw 1 met kantoorvleugel, 1940 - 2000
 • Hoge Naarderweg 3, TV-flat, 1972 - 2000
 • Oude Engweg 4, villa Sole - Mio, 1928 - 1936
 • Witten Hullweg 1-3, villa Witten Hull, 1923 - 1928
  tot eind 1926: voorloper van AVRO: Hilversumsche Draadlooze Omroep) - afbraak villa t.b.v. bouw Raadhuis