Ankeveense Plassen

Gemeente Wijdemeren, (Ankeveen) en Weesp
Eigendom van Natuurmonumenten
Oppervlakte: 628 ha.
Direct ten westen van Ankeveen,
ten oosten van de Spiegelplas, ten noorden van de Horstermeer en
ten zuiden van de Loodijk (provinciale weg N236) en Naardermeer.

Laagveen
Plassen zijn ontstaan door turfwinning.

Plassen zelf zijn niet toegankelijk, maar wel goed te overzien via 2 paden dwars door het gebied:

  • Dammerkade (verlengde van de Stichtse Kade), voetpad en
  • Bergse Pad, fietspad