Laegieskamp

Natuurgebied ten noorden van de Hilversumse Meent, ten westen van Naarden en Bussum
ten oosten van Naardermeer.
Gemeente Hilversum Eigenaar: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
33 ha, vochtig weide- en boslandschap.
Belangrijke verbinding tussen Naardermeer en Utrechtse Heuvelrug.

Als u het fietspad neemt van de Bloemenmeent in de Hilversumse Meent naar het sportpark in Bussum, hebt u aan uw linkerhand een recent gerealiseerd natuurterrein, met begrazing door galloway runderen.

Achter de sportvelden vindt u het terrein Laegieskamp.
Een deel is vochtig bos, een hoger gelegen deel met droog bos (tegen Naarden).

Was eigendom van de erfgooiers vereniging "Stad en Lande".
In 1923 aangekocht door de gemeente Bussum, die er eels sportvelden op heeft aangelegd:

Aansluitend in de Gemeente Bussum: De voormalige ijsbaan en het natuurbad waren hiervoor te nat en zijn nu natuurterrein.

De zuidkant van het Laegieskamp (tegen de Hilversumse Meent) wordt gevormd door schraal grasland met een waterpartij.
Begrazing door galloway runderen.

Thans eigendom van Natuurmonumenten.

Gebied ligt in de gemeente Hilversum!

Externe Links