1e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex met Openbare Leeszaal

In Hilversum Zuid werd door W.M. Dudok het eerste complex woningen gebouwd ten behoeve van arbeiders:
"ARBEIDERS WONINGBOUW"
De huizen werden gebouwd met eenvoudige materialen en weinig faciliteiten om de huur zo laag mogelijk te houden.
Huur destijds: f 2,25 - f 3,95 per week (Bron: digitaal museum volkshuisvesting)
Desondanks is een aantrekkelijk complex gebouwd, mede door de variatie in de gevels.
De woningen liggen ten zuiden van de Clemenskerk, waarop vanuit de Geraniumstraat een goed zicht bestaat.
Het complex omvatte 180 woningen, een openbare Leeszaal, enkele winkels en een openbaar urinoir.

Ontwerp en realisatie in de periode: 1915 - 1919

De huizen zijn recent gerestaureerd (2010-2012).
Merendeel is eigendom van Woningstichting Dudok.

De huizen in de volgende straten behoren tot dit 1e complex:

Anemonestraat
BosdriftGeraniumstraat
Leliestraat
NeuwegPapaverstraat