13e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex

Woningen in de wijk Liebergen.

Bouwjaar: 1929 - 1930

 
Tot dit complex behoren de volgende (delen) van straten:

Afbraak in 2004 (met uitzondering van blok aan Kamerlingh Onnesweg)

De nieuwbouw zal in de stijl van Dudok blijven (Dudok Revisited).
Titel van het project: "Dudok Revisited".
Woningbouwcorporatie Patio neemt ook deel aan het project.

Eigenaar Dudokwoningen: Woningstichting Dudok

Architect nieuwe woningen noordzijde van 't Hoffplein: Marloes van Haaren
Architecten overige nieuwbouw: Braaksma & Roos

van 't Hoffplein
Jan vd Heydenstraat

   
 
K. Onnesweg
Lorentzweg
Marconistraat