20e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex

Woningen aan:

Bouwjaar: 1947

Portiekwoningen aan de Ooievaarstraat en Adelaarstraat in 2006 gesloopt.
Daarna nieuwbouw van 34 appartementen, 12 eengezinswoningen en 2 praktijkwoningen.
Oplevering in 2008.
Laatste onderdeel van "Dudok Revisited".
Architect: Kingma Roorda Architecten

Ooievaarstraat heet nu Ooievaarplein.
Adelaarstraat
Ooievaarstraat
Ooievaarplein