2e Gemeentelijke Volkswoningbouwcomplex met Geraniumschool

In Hilversum Zuid werd door W.M. Dudok ten zuiden van en in aansluiting op het 1e complex het 2e complex gebouwd,
met daarin centraal opgenomen de Geraniumschool.
In het ontwerp van de school is de invloed van de "Amsterdamse School" zichtbaar in de rijke detaillering.

Ontwerp en realisatie in de periode: 1916 - 1918.

Merendeel woningen is eigendom van Woningstichting Dudok.
Renovatie in periode 2011-2017

De huizen in de volgende straten behoren tot dit 2e complex:

Gemeentelijk Monument

DiependaalselaanGeraniumstraat
Geraniumschool
KorenbloemstraatLobeliastraat
NeuwegResedastraat