Centrale plein

Centraal in de wijk gelegen plein, tussen de woningen en winkelcentrum aan de Zuidermeent, de Combinatieschool en het wijkcentrum De Kruisdam.

In 2019 heringericht.

Op 10 december 2019 opening van het vernieuwde plein door wethouders Jaeger en Scheepers.

Op het plein vind je een bank met stratenplan, een gedicht van Mieke van Zonneveld en een "vredespaal".
Van Zonneveld was stadsdichter van Hilversum voor 2018 en 2019.

Vredespaal

De Daltonschool is voorgedragen door Tukkie Tuk, welzijnswerker in Hilversum-Oost. Zij was de ontvanger van de Vredespaal 2016 .
Zij koos voor deze school omdat er in alle groepen bewust wordt gewerkt om een vreedzamer schoolte zijn. Om met elkaar op te trekken, zonder te pesten. Zonder elkaar te negeren, zonder het conflict te zoeken. En daar waar problemen ontstaan worden deze met elkaar in onderling overleg opgelost. De school vervult hiermee ook een verbindende functie in de buurt.

De Kapel is in 2014 begonnen met het waarderen van mensen en organisaties in Hilversum die zich inzetten voor vrede: het bevorderen van verdraagzaamheid, verbinding en veiligheid. Elk jaar wordt in de vredesweek in september een paal geplaatst met in vier talen de boodschap 'Moge er vrede op aarde zijn'.
Eerder onthulden burgemeester Pieter Broertjes, pastoor Jules Dresmé, buurtwerker Tukkie Tuk, Maurice van Kouwen van de Gooise Daltonschool en de welzijnswerkers van Wijkcentrum Lopes Dias een vredespaal.
Met het plaatsen van vredespalen wil de Kapel, de geloofsgemeenschap van vrijzinnigen, doopsgezinden en remonstranten, het vizier richten op het vele wat er tussen mensen goed gaat in Hilversum. Max Tak zal als voorzitter van De Zoutkeet op woensdag 25 september om 16.00 uur in een feestelijke bijeenkomst de zesde vredespaal onthullen.

In Hilversum zijn in totaal 7 vredespalen geplaatst bij: In samenwerking met andere kerken, de burgerlijke gemeente, welzijnswerk en scholen besteedt de Kapel aandacht aan de Vredesweek. De laatste zeven jaar gebeurde dit door toekenning van een Vredespaal aan een persoon of organisatie die bijgedragen heeft aan vrede en verbinding.
De eerste paal werd geplaatst bij De Kapel door burgemeester Pieter Broertjes.
Deze cyclus van zeven vredespalen werd eind 2021 afgerond met het planten van een vredesboom, een nazaat van een overlever van het bombardement op Hiroshima.