Hilversumse Bovenmeent

Landelijke deel van de Hilversumse Meent, gemeente Hilversum.
Omvang ca 130 ha.
Aan de zuidzijde van het Naardermeer en aansluitend daaraan, en aan de noordkant van de 's-Gravelandsevaart en de provinciale weg N236 Bussum - Weesp (Loodijk).
Van zuid naar noord loopt de Karnemelksloot (tussen 's-Gravelandsevaart en vestinggracht in Naarden), die de oostelijke grens van het gebied vormt. Aan de zuidoostkant van de Karnemelksloot bevindt zich de Hilversumse Ondermeent.

Dit gebied is vanaf 1979 aangekocht door Natuurmonumenten.
Het maakt nu onderdeel uit van het natuurgebied Naardermeer.

Door verhoging van het waterpeil in het gebied (o.a. om verdroging van het Naardermeer tegen te gaan) is een voor vogels zeer aantrekkelijk gebied ontstaan, waarin o.a. lepelaars fourageren.

Per fiets en te voet bereikbaar vanaf de Hilversumsemeentweg, over de Melkmeent richting Weesp.