Karnemelksloot

Gegraven rond 1600 voor transport van turf naar Naarden.
Later gebruikt voor afwatering en als zanderijvaart.

Vaart tussen 's-Gravelandsevaart en de vestinggracht van Naarden.
Ca 3,5 km lang.

Aan de oostkant de Hilversumse Bovenmeent en het Naardermeer, ten westen de Hilversumse Meent.

De Melkmeent kruist de vaart met de Erfgooiersbrug.
Daar staat het gemaal Hilversumse Ondermeent.
Bij de Verlengde Fortlaan is een voormalige inundatiesluis met aan weerszijden een fort.
Iets noordelijker kruist de spoorlijn Amsterdam - Hilversum de vaart.
Dan volgen de brug in Voormeer/Graaf Willem de Oude laan, de Rijksweg en Burgemeester Visserlaan.
Bij de Anna van Burenlaan is een voetgangersbrug en daar is ook de uitmonding in de buitenste vestinggracht van Naarden.

Vroeger was het de vaarweg van 's-Graveland via Naarden naar de Zuiderzee.
Na het gereedkomen van de 's-Gravelandsevaart tot aan de Vecht bij Uitermeer (Weesp) in onbruik geraakt.

De Karnemelksloot, het Luye Gat en de 's-Gravelandse Vaart zijn boezemwateren, waarop de gemalen uitmalen.

Hemelwater uit het Spiegel in Bussum wordt sinds 2016 geloosd op de Karnemelksloot ter hoogte van de Meerweg.