Schoonoord

Eigenaar van het natuurgebied: Natuurmonumenten.

Ca 7 ha bos

Ligt ten oosten van het Zuidereinde en ten zuiden van de Leeuwenlaan in "s-Graveland, gemeente Wijdemeren
ten zuiden van landgoed Spiegelrust en ten noorden van Trompenburgh

Het bij het landgoed behorende landhuis (waarschijnlijk tussen 1755 en 1759 gebouwd) ligt aan de overzijde van het Zuidereinde, aan de 's-Gravelandse Vaart.
Adres: Zuidereinde 48, 's-Graveland.
Na verkoop op 23 maart 1880 is het niet meer in handen van die van de eigenaars van het landgoed.

Het natuurgebied omvat het oostelijke deel van het voormalige landgoed
Het westelijke deel is particulier bezit.

Rijksmonumenten:

Bij de verkaveling van 's-Graveland in 1636 in 27 kavels kwam kavel 18, waarop later Schoonoord zou ontstaan, in handen van Abel Mathijsz. Burgh.
Deze verwierf tevens de kavels 3 (zuidelijke helft), 4, 5 en 19.
Hij bouwde zijn buiten op de noordelijke kavels (4 en 5) (Schaep en Burgh).
Na zijn dood in 1646 is de nalatenschap verdeeld onder neven en nichten.
Wie de kavels 18 en 19 kreeg is niet bekend.

In 1657 wordt als eigenaar genoemd: Daniël van Hogendorp (1604-1673) , heer van Moerkapelle en Wilde Venen, baljuw en dijkgraaf van Schieland.
Gehuwd met Ida Maria Hooft.

Overzicht eigenaren kavel 18 (en 19)

=< 1657Daniël van Hogendorp
Waarschijnlijk liet van Hogendorp een hofstede bouwen op kavel 19, genaamd Rontomwelgevallen.
Hij verkocht de percelen aan Johan Tromp in 1662.
1662Johan Tromp
Verkoop aan Cornelis Tromp
1671Cornelis Tromp
Cornelis Tromp was op 25 januari 1667 gehuwd met Margaretha van Raephorst, weduwe en erfgename van Joan van Hellemondt.
Zij bezat kavel 20, waarop de hofstede Hoge Dreuvik (in 1675 zou daar het latere Trompenburgh worden gebouwd).
Margaretha van Raephorst overlijdt in 1690.
Het gehele 's-Gravelandse bezit van Tromp wordt na diens dood op 29 mei 1691 geveild.
1704Jacob Roeters
Koopt de kavels 18, 19 en 20.
Hij geeft het landhuis Syllisburg op kavel 20 de naam "Trompenburgh".
Overlijdt in 1744
1745Perina Roeters
Jacob jr erft kavels 20 en 21 met Trompenburgh.
Dochter Sara Roeters-Roeters was voor haar vader overleden, daarom
erft zijn kleindochter Perina de kavels 18 en 19.
Perina is gehuwd met David Leeuw van Lennep
1755Jan du Bois

Gehuwd met Johanna la Melle
Kavels 18 en 19 gekocht van weduwe Soeters-van Lennep.

Du Bois koopt in 1758 ook de kavels 16 en 17 (Spiegelrust)

1761Jan Schoonhoven
Koopt behalve kavel 18 en 19 ook een strook grond tussen Zuidereinde en 's-Gravelandsevaart tegenover kavel 18. Hierop is de het herenhuis behorende bij Schoonoord gebouwd, waarschijnlijk tussen 1755 en 1759.

In 1767 wordt kavel 19 (Rontomwelgevallen) verkocht aan François Noël.

1773Gerrit Corver Hooft
Koopt van Schoonhoven het oostelijke deel van kavel 18.
1781Christiaan Cruys
Koopt het oostelijke deel van kavel 18.
1773Joan Hodshon
1717-1793
Koopt van Schoonhoven het westelijke deel van kavel 18, inclusief de strook grond aan de andere kant van het Zuidereinde.

Joan Hodson koopt in 1785 het oostelijke deel van Schoonoord van Christiaan Cruys

1793Jan Hodshon
1758-1827
Geërfd van zijn vader Joan
1821Catrina Rebecca Helmers Bonjes
-1828
Gekocht van Jan Hodshon

Huwt met Hendrik Coenraad Evertsz

1828Hendrik Coenraad Evertsz Geerfd als weduwnaar van Catrina Rebecca Helmers Bonjes

Huwt met Henriette van Genderen.
Overlijdt in 1839

1839Henriette Evertsz. van Genderen
Geërfd na overlijden echtgenoot.
1846Veiling in drie gedeelten.
1. Herenhuis ten westen van Zuidereinde gaat naar Hermanus Hendrikus Proper, bewoner van Stadwijk.
2. Het oostelijke gedeelte van Schoonoord wordt gekocht door Benjamin Trakranen, eigenaar van Jagtlust
3. Het westelijke deel wordt verkocht aan Anthony van de Koppel, bakker in 's-Graveland.
Herenhuis Schoonoord
Zuidereinde 48, 's-Graveland.
1846Hermanus Hendrikus Properaangekocht
1870Anthony van de Koppel ( - 1877)Gehuwd met Margaretha Gerdina Torlau
Aangekocht
1880Johanna van de Koppel (1831-1901)Dochter van Anthony en Margaretha, weduwe van Louis de Veer (1833-1869)
Aangekocht
Westelijke deel
1846Anthony van de KoppelGehuwd met Margaretha Gerdina Torlau, aangekocht
Anthony van de Koppel bouwt een nieuw huis annex aan het bestaande tuinmanshuis.
In 1870 koopt van de Koppel het herenhuis aan de westzijde van het Zuidereind van Proper.
1877Weduwe Margaretha Gerdina van de Koppel - TorlauGeerfd
1880Antonetta Margaretha van de KoppelAangekocht Tuinmanshuis is van 1893 tot 1903 bewoond geweest door Richard Nicolaüs Roland Holst, schilder, en zijn echtgenote Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, schrijfster.
Richard laat in 1896 een atelier bouwen.
1902Wellemoet de Veer
(1864-1920)
Dochter van Louis de Veer en Johanna van de Koppel
Gehuwd met Jacobus Wicherlink
Aangekocht
1912Gerrit van der Aa (1864-1937)Mede-oprichter van de fa Blom en van der AA, assuradeuren te Amsterdam.
Consul generaal van België in Amsterdam
1912 George Leonhardt
(1866-1943)
Gehuwd met Victoire Wirix (1875-1938), schilderes en tekenares
Ingrijpende verbouwing van het huis.
Dit diende als zomerverblijf.
In 1915 sloop van het atelier van Roland Holst.
Voor zijn echtgenote liet hLeonhardt in 1925 een atelier bouwen.
Na pensionering huis afgebroken en een nieuwe laten zetten, architect Jan van Erven Dorens, 1930, voor permanent verblijf.
Huis nog bestaand. Niet zichtbaar vanaf openbare weg.
Park gerenoveerd mmv H. Copijn, tuinarchitect.

De oudste zoon van het echtpaar Leonhardt-Wirix was George Johannes Godefridus (1901-*).
Deze huwde in 1925 Gertrud Pilz von Wernhof.

Huis laatste jaren bewoond door mw G. Leonhardt-Pilz von Wernhof
1946 gekocht door Tjardus Greidanus
(1890-1964)
Bankier te Amsterdam
Gehuwd met Johanna van den Briel (1888-1934)
Tweede huwelijk (1937) met Janna Elisabeth Greidanus.
1964Janna Elisabeth Greidanus-Greidanus
(1915-)
1968 Maatschap Schoonoord
1972mr G.A. Greidanus en J.F. Loudon-Greidanus
Na ontbinding Maatschap Schoonoord
Oostelijke deel
Het meest oostelijke deel van Schoonoord ligt precies ten zuiden van en aangrenzend aan de buitenplaats Jagtlust.
De eigenaar van Jagtlust koopt dit deel van Schoonoord in 1846.
1846Benjamin Trakranen
(1793-1856)
Gehuwd met Gerarda Margaretha van Cleeff
1856Jhr Anthony Adriaan Martini Buijs
Veiling door weduwe Trakranen-van Cleeff.
Jhr Buys, commissionair in effecten in Amsterdam, was reeds eigenaar van Land en Bosch.
1867Jhr Pieter Hendrik Six
(1827-1905)
Veiling
Jhr Pieter Hendrk Six was reeds eigenaar van het aan de overzijde van de Leeuwenlaan gelegen Hilverbeek
1905Rudolf Six
(1865-1915)
Zoon van Pieter Hendrik Six.
1905Jan Willem Six
(1872-1936)
Broer van Rudolf Six.
1933Natuurmonumenten
Verkoop Hilvertbeek (en bijbehorende deel van Schoonoord) aan Natuurmonumenten, was voorwaarde voor de schenking door Louise Blauw-Six van Gooilust aan Natuurmonumenten.
Het meest oostelijke deel wordt in 1900 verkocht aan de Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van een Proeftuin.
1923 verkoopt de Vereeniging het aan Johannes Kortenoever, boomkweker in Naarden.
Thans in gebruik als weiland.

Bronnen:
"Schoonoord te 's-Graveland", U.M. Mehrtens, Rijksdienst voor de monumentenzorg, 1988